Football game

Pogoji za pridobitev kart

Pogoji za pridobitev kart

Za ogled tekme na Anfieldu se lahko prijavi vsak, ki izpolnjuje spodnje pogoje:

  • je član društva OLSC Slovenia,
  • je aktiven v društvu,
  • se udeležuje dogodkov društva, kot so skupni ogledi tekem, pikniki, organizacija dobrodelnih dogodkov ipd.,
  • prednost imajo člani, ki še niso bili na tekmi.

Ker je za karte vedno veliko zanimanja, smo za dodeljevanje kart določili spodnji sistem točkovanja:
1. Plačana članarina za tekočo sezono – 1 točka.
2. Redno plačevanje članarine – 1 točka.
3. Prijava izkaza interesa za tekmo, ki jo LFC nato dodeli OLSC SLO – 1 točka.
4. Aktivno članstvo, vključno z udeležbo na sestankih in podporo promocijam in dogodkom kluba – 1 točka.
5. Prvič na Anfieldu – 1 točka.
6. “Zlata točka” – za res aktivne člane, ki so naredili nekaj res velikega za OLSC SLO. Primer tega je organizacija velikega lokalnega/mednarodnega dogodka za OLSC in skupnost – 1 točka.

Te točke seštevamo za določitev končnega razvrščanja.